Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
NL
Mobil menu

Specialklasser

 

Beskrivelse af specialtilbud

 

 

 

Tilbud

Specialtilbuddet på Nordre skole har to matrikler:

 • Specialklasserne på Nordre skole – H. C. Andersens vej 5, 8800 Viborg
 • Afdeling Rindsholmvej 57, 8800 Viborg
MålgruppeNordre Skoles specialklasser er Viborg Kommunes tilbud til elever med sociale og følelsesmæssige problematikker. Nordre Skole modtager børn fra 0. – 9. årgang.
Fakta

Brian Roed skoleleder

Bjarne Pedersen, afdelingsleder, H.C. Andersens vej 5

Søren Røjgaard, afdelingsleder, Rindsholmvej 57 (Almind)

Overordnet formålAlle børn i Viborg Kommune skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Formålet med specialtilbuddet er at hjælpe alle børn til at blive så dygtige, de kan. Det gør vi ved blandt andet at tilrettelægge undervisningen, så vi tager særligt hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og tilbyder en differentieret undervisning, der understøtter barnets udvikling.  
Pædagogisk grundlag

Undervisningen tager afsæt i folkeskolens fagrække. Vi underviser som udgangspunkt i alle folkeskolens fag. Vi tilpasser undervisningen til den enkelte klasse og den enkelte elevs faglige og sociale færdigheder og forudsætninger for deltagelse. Det betyder, at undervisningen er differentieret og graden af fælles undervisning er tilpasset den enkelte klasse og den enkelte elev. Derfor kan elever i samme klasse have forskellige skemaer. 

Med afsæt i elevernes forudsætninger, og i samarbejdet mellem skole og hjem, afgøres det nærmere, hvilke afgangsfag det er hensigtsmæssigt, at eleverne skal til prøve i.

Specialtilbuddet samarbejder efter behov med understøttende funktioner fra kompetencer, der kan bidrage til at øge den enkelte elevs deltagelsesmuligheder. Det gælder fx:

 • PPR
 • sagsbehandlere
 • læringskonsulenter
 • logopæder
 • fys/ergo-terapeuter
 • sundhedsplejen
 • forebyggelsesteamet

Opstart på skolen

                          

Skolen modtager besked fra visitationsudvalget om, at en ny elev er visiteret. Skolen tager derefter kontakt til forældrene. Inden skolestart afholdes et møde med forældre og eventuelt tidligere skole inden eleven begynder. Formålet med mødet er at sikre, at skolestarten bliver så god som mulig.
Dagligdagen

De 2 afdelinger

H.C. Andersens vej

Specialklasserne i indskolingen ligger i et lidt afskærmet område, der giver ro, mens mellemtrin og udskoling ligger i forlængelse af deres jævnaldrendes klasselokaler. Derved understøtter vi deres mulighed for at spejle sig i / være aktivt deltagende i de mangfoldige fællesskaber på årgangen.

Personalet tager imod eleverne i klasserne fra kl. 7:50.

De elever, som skal med taxa hjem, bliver fulgt til taxaen, så alle kommer godt hjem.

Vi skaber en genkendelig struktur i hverdagen med faglig undervisning før middag og kreativ undervisning over middag.

Afdelingen deltager i emneuger og andre specielle dage sammen med resten af skolen.

Eleverne fra Nordre specialtilbud fortsætter oftest i 10 Erhverv efter det 9. skoleår på Nordre. Her er der tæt samarbejde mht. overgangen.

Rindsholmvej

Som udgangspunkt undervises der i alle fag. Der er dog elever, som i samarbejde med hjemmet, er fritaget fra nogle fag.

Vi holder formøder med børnehaver og skoler forud for elevoptagelse. Når vi inkluderer et barn tilbage til en distriktsskole, følger en medarbejder med i – dette op til en måned, hvis det vurderes nødvendigt. I løbet af de fire uger, er der løbende evaluering og inddragelse af forældre.

Personalet mødes en halv time før eleverne begynder skoledagen, hvor vi  koordinerer og justerer skoledagen.

De boglige fag er placeret om formiddagen, hvor elever er mest friske. Herefter følger de mere kreative fag.

Vi har tæt samarbejde med

 • psykologer
 • sagsbehandlere
 • ungekonsulenter
 • UU-vejledere.

Vi stræber efter at tilrettelægge den bedst mulige skoledag for den enkelte elev – altid i tæt samarbejdet med hjemmet, plejefamilien eller institutionen.

Hvis det er nødvendig, tilbyder vi også hjemmeundervisning af elever, deltager i diverse møder med forvaltning, BUA mm.

Se evt. linket: https://no-viborgskoler.aula.dk/afdeling-rindsholm

Skole-hjemsamarbejde

 

Forældrene er de vigtigste mennesker i børn og unges liv. Samarbejdet med forældrene har derfor stor betydning for børnenes trivsel og læring. Skole og hjem har løbende kontakt

 • på AULA
 • via Meddelelsesbogen i Meebook
 • til skole-hjemsamtaler.

Fritidsdelen/SFO

 

Før skoledagen begynder, er der mulighed for vores elever at komme i morgen-SFO.

Efter endt skoledag kan man ligeledes deltage i SFO’en.

SFO’en varetages af pædagogisk personale.

Tilmelding til SFO sker gennem skolens kontor.

Skoleplacering

(Visitation/revisitation)

 

Børnene skoleplaceres løbende efter afgørelse i visitationsudvalget i Børn & Unge i Viborg Kommune.

Det vurderes en gang om året om specialtilbuddet stadig er det rette undervisningstilbud. Vurderingen foregår i samarbejde mellem skole, forældre, PPR og evt. distriktsskole. Forældre partshøres i forbindelse med afgørelsen.